CoDE Rotterdam: Center of Digital Excellence

CoDE Rotterdam werkt aan een slimmere regio door de kansen van ICT te benutten. CoDE stimuleert talentontwikkeling van toekomstig ICT-ers en jaagt innovatieve projecten en ondernemers aan op het gebied van data, smart city en internet of things. Dat doen we door publiek-private samenwerkingen te organiseren: rond een gezamenlijk belang werken deze gelegenheidscoalities aan maatschappelijke en economische vraagstukken. Daarbij haken we graag aan op bestaande energie en initiatieven, wat ons in staat stelt actiegericht te werken. Zo organiseert CoDE de beweging die invulling geeft aan de ambities uit de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag: concreet aan de slag met de Next Economy.

Uitgelichte projecten

Infrastructuur benutten

De maatschappelijke afhankelijkheid van ICT is groter dan ooit en neemt alleen nog maar toe. Een goede en up-to-date ICT-infrastructuur is dan ook essentieel en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In Rotterdam liggen grote kansen voor diverse ontwikkelingen op dit gebied. CoDE organiseert de samenwerking om deze kansen te grijpen.

Talent ontwikkelen

De snelle technologische ontwikkeling zorgt voor een groeiende kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. CoDE is actief in beide werelden en faciliteert de uitwisseling tussen beide netwerken om er voor te zorgen dat lesprogramma's beter worden ingericht op de trends en ontwikkelingen uit het werkveld.

Samen innoveren

Door de juiste mix van partijen te verenigen in een gezamenlijke ambitie ontstaan unieke resultaten. Met de organisatie van dergelijke coalities werkt CoDE aan diverse toonaangevende projecten rondom smart city en de versnelling van kansrijke scale-ups op het gebied van ICT, data en internet of things.